nic nic wheel
wheel

A wheelchair with an electric drive.
This project represents a new concept of design, which connects the advantage of both front and back drive.

Invalidní vozík s elektrickým pohonem.
Vlastník projektu - Licexia spol. s r.o.
Projekt představuje novou koncepci tvarového řešení, technicky založené na využití výhod předního i zadního náhonu.

1997