nic nic desk2
desk2

This round desk for computers was made specially for a round room of a graphic studio.

Kulatý stůl do místnosti s kruhovým půdorysem jako součást vybavení grafického studia.

2003